Uncategorized

கோடிக் கடனும் காணாமல் போகவும் பணம், நகை இந்த ஒரு பொருளை தானமாக கொடுத்தால் பீரோவில் வைக்க முடியாத அளவுக்கு பணம் நகை சேரும்.

கோடிக் கடனும் காணாமல் போகவும் பணம், நகை இந்த ஒரு பொருளை தானமாக கொடுத்தால் பீரோவில் வைக்க முடியாத அளவுக்கு பணம் நகை சேரும்.

 

Related Articles

Back to top button