ஆன்மிகம்

வெள்ளிக்கிழமையில் பெண்கள் இந்த 1 தவறை மட்டும் செய்யக்கூடாது, செய்தால் வீட்டில் பணக் கஷ்டம் ஏற்படும், தரித்திரம் தாண்டவம் ஆடும். பணம் சேர பெண்கள் இப்படி செய்தால் பணம் சேர்த்து கொண்டே இருக்கும்

வெள்ளிக்கிழமையில் பெண்கள் இந்த 1 தவறை மட்டும் செய்யக்கூடாது, செய்தால் வீட்டில் பணக் கஷ்டம் ஏற்படும், தரித்திரம் தாண்டவம் ஆடும்.
பணம் சேர பெண்கள் இப்படி செய்தால் பணம் சேர்த்து கொண்டே இருக்கும்

Related Articles

Back to top button