ஆன்மிகம்

நவராத்திரி முடிவதற்குள் இந்த 1 பொருளை இந்த இடத்தில் வைத்து இப்படி செய்தால் போதும் குபேரரின் மனம் குளிர்து நீங்கள் வேண்டாம் வேண்டாம் என்று சொன்னாலும் பணம் சேர்ந்து கொண்டே இருக்கும் பகிருங்கள்

நவராத்திரி முடிவதற்குள் இந்த 1 பொருளை இந்த இடத்தில் வைத்து இப்படி செய்தால் போதும் குபேரரின் மனம் குளிர்து நீங்கள் வேண்டாம் வேண்டாம் என்று சொன்னாலும் பணம் சேர்ந்து கொண்டே இருக்கும் பகிருங்கள்

கோடீஸ்வரர் ஆக வேண்டும் என்ற எண்ணம் எல்லோருக்குமே இருக்கும். அதற்காக பல வழிகளில் முயற்சி செய்வார்கள்.

வாஸ்துபடி
நம்முடைய வீட்டிலும், தொழில் செய்யும் இடத்திலும், பணம் சேருவதற்காக பல பரிகாரங்களை செய்வார்கள்.

சில பேருக்கு சில பரிகாரங்கள் பலன் அளிக்கும். சில பேருக்கு எந்த பரிகாரங்களும் பலன் கொடுக்காது.

பணம் நிரந்தரமாக நம் வீட்டில் தங்குவதற்கும் நிரந்தரமாக கோடீஸ்வரர் ஆவதற்கும் சில பரிகாரங்களை செய்து பார்க்கலாம்

இந்த பதிவு YouTube வலைதளத்தில் இருந்து எடுக்கப்பட்டதே தவிர வேறு இணையதளத்தில் இருந்து எடுக்கப்பட்ட தகவல்கள் அல்ல இந்த பதிவு நீங்குவது எனின் எமது fmthadam@gmail.com எனும் மின்னஞ்சல் முகவரியில் தெரிய படுத்துங்கள்.

Related Articles

Back to top button