ஆன்மிகம்

நீங்கள் நினைத்து எல்லாம் நல்லதாக நடக்க சாமி கும்பிடும் போது இந்த ஒரு பொருளை கையில் வைத்து கொண்டு இப்படி செய்தால் போதும் பிறகு நீங்கள் வேண்டாம் வேண்டாம் என்று சொன்னாலும் பணம் சேர்ந்து கொண்டே இருக்கும்

நீங்கள் நினைத்து எல்லாம் நல்லதாக நடக்க சாமி கும்பிடும் போது இந்த ஒரு பொருளை கையில் வைத்து கொண்டு இப்படி செய்தால் போதும் பிறகு நீங்கள் வேண்டாம் வேண்டாம் என்று சொன்னாலும் பணம் சேர்ந்து கொண்டே இருக்கும்

Related Articles

Back to top button