ஆன்மிகம்

விளக்கினை இந்த திசையில் வைத்து இப்படி தீபம் ஏற்றினால் போதும் குபேரனின் மனம் குளிரும் பிறகு நீங்கள் வேண்டாம் என்று சொன்னாலும் பணம் சேர்த்து கொண்டே இருக்கும்

விளக்கினை இந்த திசையில் வைத்து இப்படி தீபம் ஏற்றினால் போதும் குபேரனின் மனம் குளிரும் பிறகு நீங்கள் வேண்டாம் என்று சொன்னாலும் பணம் சேர்த்து கொண்டே இருக்கும்

Related Articles

Back to top button