மருத்துவம்

அட இவ்வளவு நாள் இது தெரியாமல் போச்சு…. இதை செய்தால் போதும்..!! உங்கள் கண்பார்வை மிக வேகமாக அதிகரிக்கும்..!! கண் கண்ணாடியை தூக்கி எறிவீர்கள்..!

அட இவ்வளவு நாள் இது தெரியாமல் போச்சு.... இதை செய்தால் போதும்..!! உங்கள் கண்பார்வை மிக வேகமாக அதிகரிக்கும்..!! கண் கண்ணாடியை தூக்கி எறிவீர்கள்..!

அட இவ்வளவு நாள் இது தெரியாமல் போச்சு….
இதை செய்தால் போதும்..!! உங்கள் கண்பார்வை மிக வேகமாக அதிகரிக்கும்..!! கண் கண்ணாடியை தூக்கி எறிவீர்கள்..!

Related Articles

Back to top button