ஆன்மிகம்

இது தெரியாம போச்சு இவ்வளவு நாள் காலையில் 1 ஸ்பூன் தயிருடன் இவ்வாறு செய்தால் எவ்வளவு கருமை முகமாக இருந்தாலும் வெள்ளையாக மாறிவிடுகிறது

இது தெரியாம போச்சு இவ்வளவு நாள்
காலையில் 1 ஸ்பூன் தயிருடன் இவ்வாறு செய்தால் எவ்வளவு கருமை முகமாக இருந்தாலும் வெள்ளையாக மாறிவிடுகிறது

Related Articles

Back to top button