ஆன்மிகம்

தைப்பொங்கல் அன்று இந்த நேரத்தில் இந்த 5 பொருட்களை மட்டும் வாங்கினால் போதும் பிறகு நீங்கள் வேண்டாம் என்று சொன்னாலும் வீட்டில் பணம் சேர்த்து கொண்டே இருக்கும்

தைப்பொங்கல் அன்று இந்த நேரத்தில் இந்த 5 பொருட்களை மட்டும் வாங்கினால் போதும் பிறகு நீங்கள் வேண்டாம் என்று சொன்னாலும் வீட்டில் பணம் சேர்த்து கொண்டே இருக்கும்

Related Articles

Back to top button