ஆங்கிலம் பேசுவோம்

அட இவ்வளவு நாள் இது தெரியாமல் போச்சு!! 30 வருடமாக Cylinder விற்க்கும் கடைகாறர் சொன்ன ரகசியம் இப்படி செய்தால் ஒரு சிலிண்டர் 6 மாதத்திற்கு போதும்.

அட இவ்வளவு நாள் இது தெரியாமல் போச்சு!! 30 வருடமாக Cylinder விற்க்கும் கடைகாறர் சொன்ன ரகசியம்
இப்படி செய்தால் ஒரு சிலிண்டர் 6 மாதத்திற்கு போதும்.

Related Articles

Back to top button