ஆன்மிகம்

பல நாள் பணக்கஷ்டமஒரே நாளில் காணாமல் போக இந்த 3 பொருட்கள் போதும். இந்த மூன்று பொருட்களை ஒன்றாக சேர்த்து இந்த இடத்தில் வைத்து இப்படி செய்தால் போதும் பிறகு நீங்கள் வேண்டாம் வேண்டாம் என்று சொன்னாலும் பணம் சேர்ந்து கொண்டே இருக்கும்

பல நாள் பணக்கஷ்டமஒரே நாளில் காணாமல் போக இந்த 3 பொருட்கள் போதும். இந்த மூன்று பொருட்களை ஒன்றாக சேர்த்து இந்த இடத்தில் வைத்து இப்படி செய்தால் போதும் பிறகு நீங்கள் வேண்டாம் வேண்டாம் என்று சொன்னாலும் பணம் சேர்ந்து கொண்டே இருக்கும்

 

Related Articles

Back to top button