ஆன்மிகம்

நினைத்தது உடனே நடக்க இரண்டு ஏலக்காயினை வைத்து இப்படி செய்யுங்கள் பிறகு நீங்கள் வேண்டாம் என்று சொன்னாலும் பணம் சேர்த்து கொண்டே இருக்கும்

நினைத்தது உடனே நடக்க இரண்டு ஏலக்காயினை வைத்து இப்படி செய்யுங்கள் பிறகு நீங்கள் வேண்டாம் என்று சொன்னாலும் பணம் சேர்த்து கொண்டே இருக்கும்

Related Articles

Back to top button