கல்வி

அட இவ்வளவு நாள் இது தெரியாம போச்சு இந்த 2 பொருள் வைத்து பழைய தோசைக்கல்லை தகதகன்னு மின்ன வைக்கலாம்

அட இவ்வளவு நாள் இது தெரியாம போச்சு
இந்த 2 பொருள் வைத்து பழைய தோசைக்கல்லை தகதகன்னு மின்ன வைக்கலாம்

Related Articles

Back to top button