ஆன்மிகம்

வாடகை வீட்டில் வசிப்பவர்கள் சொந்த வீட்டில் குடியேற மற்றும் கடன் பிரச்சனை தீர இந்த நாளில் இந்த திசையில் வைத்து இப்படி விளக்கு ஏற்றுங்கள் பிறகு நீங்கள் வேண்டாம் வேண்டாம் என்று சொன்னாலும் பணம் சேர்ந்து கொண்டே இருக்கும்

வாடகை வீட்டில் வசிப்பவர்கள் சொந்த வீட்டில் குடியேற மற்றும் கடன் பிரச்சனை தீர இந்த நாளில் இந்த திசையில் வைத்து இப்படி விளக்கு ஏற்றுங்கள் பிறகு நீங்கள் வேண்டாம் வேண்டாம் என்று சொன்னாலும் பணம் சேர்ந்து கொண்டே இருக்கும்

Related Articles

Back to top button