ஆன்மிகம்

வீட்டில் பணம் சேரும் இடம் இது தான் இந்த இடத்தில் இந்த ஒரு பொருளை வைத்து இப்படி செய்தால் போதும் பிறகு நீங்கள் வேண்டாம் வேண்டாம் என்று சொன்னாலும் பணம் சேர்ந்து கொண்டே இருக்கும்

வீட்டில் பணம் சேரும் இடம் இது தான் இந்த இடத்தில் இந்த ஒரு பொருளை வைத்து இப்படி செய்தால் போதும் பிறகு நீங்கள் வேண்டாம் வேண்டாம் என்று சொன்னாலும் பணம் சேர்ந்து கொண்டே இருக்கும்

Related Articles

Back to top button