ஆன்மிகம்

பணம் மலை போல் குவிய நீங்கள் இந்த ஒரு பொருளை இந்த இடத்தில் வைத்து இது போல் செய்தால் போதும் பிறகு நீங்கள் வேண்டாம் என்று சொன்னாலும் பணம் சேர்த்து கொண்டே இருக்கும்

பணம் மலை போல் குவிய நீங்கள் இந்த ஒரு பொருளை இந்த இடத்தில் வைத்து இது போல் செய்தால் போதும் பிறகு நீங்கள் வேண்டாம் என்று சொன்னாலும் பணம் சேர்த்து கொண்டே இருக்கும்

கோடீஸ்வரர் ஆக வேண்டும் என்ற எண்ணம் எல்லோருக்குமே இருக்கும். அதற்காக பல வழிகளில் முயற்சி செய்வார்கள்.

வாஸ்துபடி நம்முடைய வீட்டிலும், தொழில் செய்யும் இடத்திலும், பணம் சேருவதற்காக பல பரிகாரங்களை செய்வார்கள்.

சில பேருக்கு சில பரிகாரங்கள் பலன் அளிக்கும். சில பேருக்கு எந்த பரிகாரங்களும் பலன் கொடுக்காது.

பணம் நிரந்தரமாக நம் வீட்டில் தங்குவதற்கும் நிரந்தரமாக கோடீஸ்வரர் ஆவதற்கும் சில பரிகாரங்களை செய்து பார்க்கலாம்

உங்கள் பணம் தீர இதை செய்யுங்கள்.

மூதலில் கண்ணாடி அல்லது பித்தளை குவளை ஒன்றில் மகாஷக்ஷ்மியின் அம்சமான கல்லுப்பையும் இருபத்தேழு மிளகையும் வையுங்கள்.

பின் ஒவ்வொரு மைத்திரேயன் முகர்த்தத்தில் இதை செய்யுங்கள். இதை நீங்கள் வீட்டின் எல்லா இடத்திலும் காட்டிய பின் அதை பூஜை அறையில் பதினைந்து நாட்கள் வையுங்கள்.

இதை செவ்வாய்க்கிழமையில் காலையில் ஆறு தொடக்கம் ஏழு மணிக்குள் செய்ய வேண்டும் அல்லது இரவு எட்டு மணி தொடக்கம் ஒன்பது மணிக்குள் செய்யுங்கள்.

இதை நம்பிக்கையுடன் செய்யுங்கள். உங்கள் கடன் தீரும். பணம் சேரும்.

Related Articles

Back to top button