ஆன்மிகம்

வீட்டில் கடிகாரத்தை தப்பித்தவறி கூட இந்த திசையில் மாட்டி வைக்காதீர்கள் வறுமை தாண்டவமாடும் தெரியுமா? பணக்கஷ்டம் வராமல் இருக்க கடிகாரத்தை மாட்டுங்கள் பிறகு நீங்கள் பணம் சேர்த்து கொண்டு இருக்கும்

வீட்டில் கடிகாரத்தை தப்பித்தவறி கூட இந்த திசையில் மாட்டி வைக்காதீர்கள் வறுமை தாண்டவமாடும் தெரியுமா? பணக்கஷ்டம் வராமல் இருக்க கடிகாரத்தை மாட்டுங்கள் பிறகு நீங்கள் பணம் சேர்த்து கொண்டு இருக்கும்

வீட்டில் கடிகாரத்தை தப்பித்தவறி கூட இந்த திசையில் மாட்டி வைக்காதீர்கள்
வறுமை தாண்டவமாடும் தெரியுமா?
பணக்கஷ்டம் வராமல் இருக்க கடிகாரத்தை மாட்டுங்கள் பிறகு நீங்கள் பணம் சேர்த்து கொண்டு இருக்கும்

 

Related Articles

Back to top button