இலங்கை செய்திகள்

இவ்வளவு நாள் இது தெரியாம போச்சு அரிசி பை இருந்தால் AC போட தேவையில்லை

இவ்வளவு நாள் இது தெரியாம போச்சு
அரிசி பை இருந்தால் AC போட தேவையில்லை

 

Related Articles

Back to top button