மருத்துவம்

இவ்வளவு நாள் இது தெரியாம போச்சு 5 நிமிடத்தில் தலையில் இருக்கும் பேன், ஈறு,பொடுகு மொத்தமும் 100% உதிர்ந்து விடும்

இவ்வளவு நாள் இது தெரியாம போச்சு
5 நிமிடத்தில் தலையில் இருக்கும் பேன், ஈறு,பொடுகு மொத்தமும் 100% உதிர்ந்து விடும்

 

Related Articles

Back to top button