சமையல் குறிப்புகள்

இவ்வளவு நாள் இது தெரியாம போச்சு அடக்கடவுளே இது தெரியாம எவ்வளவு காசு வேஸ்ட் பண்ணிட்டேனே

இவ்வளவு நாள் இது தெரியாம போச்சு அடக்கடவுளே இது தெரியாம எவ்வளவு காசு வேஸ்ட் பண்ணிட்டேனே

இவ்வளவு நாள் இது தெரியாம போச்சு
அடக்கடவுளே இது தெரியாம எவ்வளவு காசு வேஸ்ட் பண்ணிட்டேனே

Related Articles

Back to top button