ஆங்கிலம் பேசுவோம்

ஆங்கிலம் மற்றும் தமிழ் மொழியில் திசைகள்.

East
கிழக்கு

North east
வடகிழக்கு

South west
தென்மேற்கு

North
வடக்கு

South
தெற்கு

West
மேற்கு

South East
தென்கிழக்கு

North West
வடமேற்கு

Related Articles

Back to top button