ஆங்கிலம் பேசுவோம்

ஆங்கிலத்தில் பேசுவோம் பகுதி 119

Create
உருவாக்கு

Debate
விவாதம்

Decade
தசாப்தம்

Law
சட்டம்

Laugh
சிரித்தல்

Law
சட்டம்
Leader
தலைவர்

Leading
முன்னனி

Impact
தாக்கம்

Image
படம்

Idea
யோசனை

Identity
அடையாளம்

Related Articles

Back to top button