இலங்கை செய்திகள்

இன்றைய தினம் மின் தொடர் தற்போது வெளியாகியுள்ள தகவல்..

இன்றைய தினம் மின் தொடர் தற்போது வெளியாகியுள்ள தகவல்..

இன்று சனிக்கிழமை மின் வெட்டு.

ABCDEFGHIJKL வலயங்களில் மாலை 3 மணி முதல் 9 மணி வரை 2 மணி நேரமும்.

PQRSTUVW வலயங்களில் மாலை 3 மணி முதல் இரவு 10 மணி வரை 2 மணி நேரமும் மின் வெட்டு என்று தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

CC1 வலயங்களில் காலை 6 மணி முதல் 9.30 வரை 3.30 மணித்தியாலங்கள் மின் வெட்டு என்று தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது

Related Articles

Back to top button