இலங்கை செய்திகள்

இன்றைய மின் வெட்டு வெளியாகியுள்ள முக்கிய அறிவித்தல்.

இன்றைய மின் வெட்டு வெளியாகியுள்ள முக்கிய அறிவித்தல்.

இன்று 3 மணி நேரம் மின் வெட்டு என்று தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

காலை 9 மணி முதல் மாலை 5 மணி வரை 2 மணி நேரமும்
மாலை 1 மணி நேரமும் மின் வெட்டு என்று தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

Related Articles

Back to top button