இலங்கை செய்திகள்

க.பொ.த சாதாரண தர மற்றும் உயர்தர பரீட்சைகள் தொடர்பில் வெளியாகியுள்ள மிக முக்கியமான அறிவித்தல்கள்.

க.பொ.த சாதாரண தர மற்றும் உயர்தர பரீட்சைகள் தொடர்பில் வெளியாகியுள்ள மிக முக்கியமான அறிவித்தல்கள்.

இந்த வருடம் நடைபெறவுள்ள க.பொ.த சாதாரண தர மற்றும் உயர்தர பரீட்சைகளுக்கான திகதிகளை பரீட்சைகள் திணைக்களம் அறிவித்துள்ளது

க.பொ.த சாதாரண தரப் பரீட்சை மே 23 முதல் ஜூன் 01 வரையிலும் க.பொ.த உயர்தரப் பரீட்சை ஒக்டோபர் 17 முதல் நவம்பர் 12 வரையிலும் நடைபெறவுள்ளது

Related Articles

Back to top button