இலங்கை செய்திகள்

பிரதமர் பதவியை இராஜினாமா செய்தார் மஹிந்த.

பிரதமர் பதவியை இராஜினாமா செய்தார் மஹிந்த.

பொதுமக்கள் விடுத்த கோரிக்கைக்கு அமைய மஹிந்த ராஜபக்ஷ தனது பிரதமர் பதவிய இராஜினாமா செய்துள்ளார்.

தொழிற்துறை அமைச்சர் விதுர விக்கிரமநாயக்க, சுகாதார அமைச்சர் சன்ன ஜயசுமண ஆகியோரும் தமது பதவிகளை இராஜினாமா செய்துள்ளனர்

நன்றி – ஆதவன் செய்திகள்

Related Articles

Back to top button