கல்வி

இந்த 2 பொருட்களுடன் வெண்டைக்காயை கலந்து எந்த சூழ்நிலையிலும் சாப்பிடவே கூடாது

இந்த 2 பொருட்களுடன் வெண்டைக்காயை கலந்து எந்த சூழ்நிலையிலும் சாப்பிடவே கூடாது

இந்த 2 பொருட்களுடன் வெண்டைக்காயை கலந்து எந்த சூழ்நிலையிலும் சாப்பிடவே கூடாது

.

.

.

.

.

thadam medi

Related Articles

Back to top button