கல்வி

இவ்வளவு நாள் இது தெரியாமல் போச்சு 1 நிமிடத்தில் பூஜை பாத்திரங்கள் தங்கம் போல ஜொலிக்க இத மட்டும் செய்ங்க

இவ்வளவு நாள் இது தெரியாமல் போச்சு
1 நிமிடத்தில் பூஜை பாத்திரங்கள் தங்கம் போல ஜொலிக்க இத மட்டும் செய்ங்க

Related Articles

Back to top button