சமையல் குறிப்புகள்

இவ்வளவு நாள் இது தெரியாம போச்சு அடடா எங்கேயும் கேள்விப்படாத ஐடியாவா இருக்கே

இவ்வளவு நாள் இது தெரியாம போச்சு அடடா எங்கேயும் கேள்விப்படாத ஐடியாவா இருக்கே

இவ்வளவு நாள் இது தெரியாம போச்சு
அடடா எங்கேயும் கேள்விப்படாத ஐடியாவா இருக்கே

Related Articles

Back to top button