சமையல் குறிப்புகள்

இவ்வளவு நாள் இது தெரியாமல் போச்சு சீப்பு போதும் வீடு எப்பவும் கிளீன் தான்

இவ்வளவு நாள் இது தெரியாமல் போச்சு
சீப்பு போதும் வீடு எப்பவும் கிளீன் தான்

 

Related Articles

Back to top button